در این صفحه لیست قیمت کابل پرتو الکتریک، لیست قیمت سیم پرتو الکتریک، لیست قیمت کابل خراسان الکتریک و لیست قیمت سیم خراسان الکتریک، برای شما قرار گرفته است. قیمت‌های درج شده در لیست، به روز بوده و می‌توانید براساس لیست موجود، خرید خود را انجام دهید.

جهت استفاده از لیست قیمت، می‌توانید از طریق فیلد جستجوی بالای لیست، کالای مورد نظر خود را پیدا کرده، قیمت آن را مشاهده کنید و سپس از طریق شماره  تلفن‌های 33909718 – 33958564 با مجموعه سیم و کابل پرتو الکتریک ارتباط برقرار کرده و سفارش خود را ثبت کنید.

تصویرنام محصولقیمت
سيم نایلون 2 در 1 پرتو الکتریکتومان
سیم افشان 1 در 1.5 پرتو الکتریک868.000 تومان
سیم افشان 1 در 10 پرتو الکتریک5.170.000 تومان
سیم افشان 1 در 16 پرتو الکتریک8.730.000 تومان
سیم افشان 1 در 2.5 پرتو الکتریک1.302.000 تومان
سیم افشان 1 در 25 پرتو الکتریک139.000 تومان
سیم افشان 1 در 35 پرتو الکتریک189.000 تومان
سیم افشان 1 در 4 پرتو الکتریک2.170.000 تومان
سیم نایلون 2 در 0.5 پرتو الکتریکتومان
سیم نایلون 2 در 0.75 پرتو الکتریکتومان
سیم نایلون 2 در 1.5 پرتو الکتریکتومان
سیم نایلون 2 در 2.5 پرتو الکتریکتومان
کابل آلومینیوم 2 در 10 خراسان الکتریک نارگانتومان
کابل آلومینیوم 2 در 35 خراسان الکتریک نارگانتومان
کابل آلومینیوم 3 در 10 خراسان الکتریک نارگانتومان
کابل آلومینیوم 3 در 35 خراسان الکتریک نارگانتومان
کابل آلومینیوم 4 در 10 خراسان الکتریک نارگانتومان
کابل آلومینیوم 4 در 35 خراسان الکتریک نارگانتومان
کابل افشان 2 در 0.5 پرتو الکتریک835.000 تومان
کابل افشان 2 در 0.75 پرتو الکتریک1.230.000 تومان
کابل افشان 2 در 1 پرتو الکتریک1.517.000 تومان
کابل افشان 2 در 1.5 پرتو الکتریک2.105.000 تومان
کابل افشان 2 در 10 پرتو الکتریک116.000 تومان
کابل افشان 2 در 16 پرتو الکتریک182.500 تومان
کابل افشان 2 در 2.5 پرتو الکتریک3.470.000 تومان
کابل افشان 2 در 4 پرتو الکتریک5.140.000 تومان
کابل افشان 2 در 6 پرتو الکتریک7.340.000 تومان
کابل افشان 3 در 0.5 پرتو الکتریک1.170.000 تومان
کابل افشان 3 در 0.75 پرتو الکتریک1.730.000 تومان
کابل افشان 3 در 1 پرتو الکتریک2.060.000 تومان
کابل افشان 3 در 1.5 پرتو الکتریک3.015.000 تومان
کابل افشان 3 در 10 پرتو الکتریک168.000 تومان
کابل افشان 3 در 120 پرتو الکتریک2.175.000 تومان
کابل افشان 3 در 16 پرتو الکتریک3.015.000 تومان
کابل افشان 3 در 2.5 پرتو الکتریک4.920.000 تومان
کابل افشان 3 در 25 پرتو الکتریک421.000 تومان
کابل افشان 3 در 35 پرتو الکتریک575.000 تومان
کابل افشان 3 در 4 پرتو الکتریک7.370.000 تومان
کابل افشان 3 در 50 پرتو الکتریک850.000 تومان
کابل افشان 3 در 6 پرتو الکتریک10.600.000 تومان
کابل افشان 3 در 70 پرتو الکتریک1.153.000 تومان
کابل افشان 3 در 95 پرتو الکتریک1.910.000 تومان
کابل افشان 4 در 0.5 پرتو الکتریک1.590.000 تومان
کابل افشان 4 در 0.75 پرتو الکتریک2.360.000 تومان
کابل افشان 4 در 1 پرتو الکتریک2.770.000 تومان
کابل افشان 4 در 1.5 پرتو الکتریک3.970.000 تومان
کابل افشان 4 در 10 پرتو الکتریک223.000 تومان
کابل افشان 4 در 16 پرتو الکتریک365.000 تومان
کابل افشان 4 در 2.5 پرتو الکتریک6.520.000 تومان
کابل افشان 4 در 25 پرتو الکتریک590.000 تومان
کابل افشان 4 در 4 پرتو الکتریک9.635.000 تومان
کابل افشان 4 در 50 پرتو الکتریک1.065.000 تومان
کابل افشان 4 در 6 پرتو الکتریک13.900.000 تومان
کابل شیلد 2 در 1 پرتو الکتریک13.900 تومان
کابل شیلد 2 در 1.5 پرتو الکتریک17.000 تومان
کابل شیلد 3 در 1 پرتو الکتریکتومان
کابل شیلد 4 در 1 پرتو الکتریکتومان
کابل شیلد 4 در 1.5 پرتو الکتریک30.000 تومان
کابلشو 10تومان
کابلشو 240تومان
کابلشو 50تومان
کابلشو 95تومان
کابلشو بی متال 150تومان
کابلشو بی متال 25تومان
کابلشو بی متال 300تومان
کابلشو بی متال 50تومان
موفتومان